Kalash Gal Yuh Body Hot ›

Kalash – Gal Yuh Body Hot

LYRICS KALASH – GAL YUH BODY HOT

[Intro]
Romeich Entertainment
Gyal yuh body hot, gyal yuh body hot, hein
Hein, gyal yuh body hot, gyal yuh body hot
Yeah
Gyal yuh body hot, lemme see yo pum-pum

[Pont 1]
Gyal yuh body hot, lemme see yo pum pum-pum-pum-pum
Hey Romeich, hey

[Couplet 1]
Hey, gyal yuh body hot, lemme see yo pum pum
Fè sa pété sek, fè sa pété boom boom
Mwen ja démaré moto mwen fè sa kriyé vroom vroom
Sé boug bima la la kriyé tou-toum toum
Yo’ pum pum so fat, you know dat
Mi nuh need no zoom zoom
Sa pa ni pon corona, non, sa pa ni pon *tousse* *tousse*
Jamaica people call dat a pum pum but a Madinina we say “coucoune”

[Refrain]
It sound like a doom doom doom doom doom doom doom
Fè sa fè dézod, menfou a moun
Fè tèt sé boug a monté wo jis Mwaka Moon
Bad gyal pa ka distribyé backshot ba clown
It sound like a doom doom doom doom doom doom doom

[Couplet 2]
Yo’ body sweet, mwen bizwen rentré inna
An sav an sé on dog, pa bizwen vétérina
Kok la ja kosto, pa bizwen pwoteina
Ou vé sav ki gwoséy, gadé bwa Popeye la
Attendez, please, un peu de Don Pérignon
S’il vous plaît, pas de merde de codéïna
Un peu de kush ou de Kalash OG des Pays-Bas
Nou an tchè péyi a, an nou fuck ici a

[Refrain]
Like a doom doom doom doom doom doom doom
Fè sa fè dézod, menfou a moun
Fè tèt sé boug a monté wo jis Mwaka Moon
Bad gyal pa ka distribyé backshot ba clown
It sound like a doom doom doom doom doom doom doom
Fè sa fè dézod, menfou a moun
Fè tèt sé boug a monté wo jis Mwaka Moon
Bad gyal pa ka distribyé backshot ba clown

[Pont 2]
Gyal yuh body hot, lemme see yo pum-pum
Hey Romeich
Gyal yuh body hot, lemme see yo pum-pum
Yaddie rich

[Couplet 3]
Gyal yuh body hot, lemme see yo pum pum
Fè sa pété sek, fè sa pété boom boom
Mwen ja démaré moto mwen fè sa kriyé vroom vroom
Sé boug bima la la kriyé tou-toum toum
Yo’ pum pum so fat, you know dat
Mi nuh need no zoom zoom
Sa pa ni pon corona, non, sa pa ni pon *tousse* *tousse*
Jamaica people call dat a pum pum but a Madinina we say “coucoune”

[Refrain]
It sound like a doom doom doom doom doom doom doom
Fè sa fè dézod, menfou a moun
Fè tèt sé boug a monté wo jis Mwaka Moon
Bad gyal pa ka distribyé backshot ba clown
It sound like a doom doom doom doom doom doom doom

[Couplet 4]
Yo’ body sweet, mwen bizwen rentré inna
An sav an sé on dog, pa bizwen vétérina
Kok la ja kosto, pa bizwen pwoteina
Ou vé sav ki gwoséy, gadé bwa Popeye la
Attendez, please, un peu de Don Pérignon
S’il vous plaît, pas de merde de codéïna
Un peu de kush ou de Kalash OG des Pays-Bas
Nou an tchè péyi a, an nou fuck ici a

[Refrain]
Like a doom doom doom doom doom doom doom
Fè sa fè dézod, menfou a moun
Fè tèt sé boug a monté wo jis Mwaka Moon
Bad gyal pa ka distribyé backshot ba clown
It sound like a doom doom doom doom doom doom doom
Fè sa fè dézod, menfou a moun
Fè tèt sé boug a monté wo jis Mwaka Moon
Bad gyal pa ka distribyé backshot ba clown

[Pont 2]
Gyal yuh body hot, lemme see yo pum-pum
Hey Romeich
Gyal yuh body hot, lemme see yo pum-pum
Yaddie rich

[Outro]
Gyal yuh body hot, lemme see yo pum-pum
I’m out

More from Marie